Działamy profesjonalnie

Tworzenie i weryfikacja umów / regulaminów

Przygotowujemy umowy, które pozwalają na prawidłowe zabezpieczenie Twoich interesów gospodarczych i relacji z klientami. Możemy sprawdzić czy w przypadku Twojej działalności nie jest konieczne opracowanie określonej dokumentacji, a jeśli tak, to stworzenie jej w sposób najlepiej zabezpieczający Twoje interesy

Nasze specjalizacje

Tworzenie i weryfikacja umów / regulaminów

Jeżeli posiadasz już regulaminy lub umowy i stosujesz je w swojej działalności, dokonamy audytu tych dokumentów, uzupełnimy braki i ulepszymy zastosowane rozwiązania, tak aby pasowały do Twojego biznesu. Dokumentację możemy opracować również w języku angielskim.

/ Opracowujemy lub weryfikujemy umowy

Opracowujemy lub weryfikujemy umowy jak np. umowy o dzieło, zlecenia, licencyjne, przeniesienie praw własności intelektualnej, powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracy, świadczenie usług, sprzedaży, NDA (o zachowaniu poufności), uczestnictwa (w szkoleniu, w kursie itd.), zawarcie ugody i inne.

/ Przygotowujemy regulaminy

Opracowujemy lub weryfikujemy regulaminy, przykładowo regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym regulamin sklepu internetowego, aplikacji czy regulamin strony internetowej).

/ Opiniujemy rozwiązania

Bierzemy czynny udział w negocjacjach i opiniowaniu proponowanych rozwiązań

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami