Działamy profesjonalnie

Prawo ochrony danych osobowych

Ochroną danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie zajmujemy się kompleksowo. Weryfikujemy, na jakich płaszczyznach potrzebne jest udoskonalenie Twoich rozwiązań lub tworzymy je od samego początku, tak żebyś nie tylko nie naraził się na karę od Prezesa UODO, ale przede wszystkim zminimalizował ryzyko jakichkolwiek incydentów i naruszeń praw osób, których dane przetwarzasz.

Nasze specjalizacje

Prawo ochrony danych osobowych

Prowadzimy audyty i opracowujemy niezbędne dokumenty. Odpowiadamy na wszystkie Twoje pytania i na bieżąco wspomagamy Cię we wdrażaniu wszelkich niezbędnych procedur. Naszym celem jest zapewnienie Twojemu biznesowi całkowitej zgodności z przepisami prawa i wysokiego bezpieczeństwa organizacyjnego.

Nasze usługi świadczymy doraźnie (dla zainteresowanych konkretnym działaniem, np. audytem powdrożeniowym czy przygotowaniem opinii prawnej) lub zapewniamy stałą ochronę w dowolnie wybranym okresie czasu.

/ Audyty zgodności z RODO na każdym etapie

Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO na każdym etapie – zarówno przed wdrożeniem jak i po wdrożeniu (kontrolne),

/ Dokumentacja niezbędna na gruncie RODO

Przygotowujemy kompleksową dokumentację – polityki bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, rejestry czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania, analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych – DPIA), umowy powierzenia przetwarzania, polityki prywatności.

/ Inspektor Ochrony Danych

Zapewniamy bieżące wsparcie dla powołanego w Twojej organizacji Inspektora Ochrony Danych

/ Bieżąca obsługa przedsiębiorstwa

Zapewniamy bieżącą obsługę przedsiębiorstwa, tj. przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony danych, udzielamy szybkich i konkretnych odpowiedzi na pytania, badamy pojawiające się problemy i szukamy rozwiązań, rozpatrujemy zgłoszenia osób, których dane dotyczą

/ Analizujemy incydenty naruszenia ochrony danych

Pomagamy ocenić czy naruszenie ochrony danych osobowych wymaga powiadomienia organu nadzorczego lub osób, których dane dotyczą

/ Reprezentujemy przed Prezesem UODO

Pomagamy naszym Klientom w postępowaniach prowadzonych przed organem nadzorczym, a także w toku prowadzonych kontroli lub w sytuacji konieczności przygotowania odwołania od decyzji

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami