Działamy profesjonalnie

Prawo nowych technologii

Współpracujemy z przedsiębiorstwami działającymi w branży IT, e-commerce czy start-upami. Wiemy jak ważna dla nich jest szybkość w działaniu, dobra komunikacja oraz zrozumienie branży. Dzięki temu możemy dostrzec i zapobiec wielu problemom – nawet takim, które mogą zmaterializować się dopiero w przyszłości.

Nasze specjalizacje

Prawo nowych technologii

Szukamy rozwiązań, które pozwolą na zgodną z przepisami realizację Twojego pomysłu, pomimo istniejących barier prawnych. Dbamy o ochronę Twoich interesów przy opracowywaniu umów, licencji i regulaminów, negocjujemy w Twoim imieniu kontrakty i na bieżąco ostrzegamy Cię przed potencjalnymi zagrożeniami. Dokumentację możemy opracować również w języku angielskim.

/ Tworzymy umowy dot. oprogramowania

Opracowujemy lub weryfikujemy umowy dot. programów komputerowych, w tym ich stworzenia, serwisu, utrzymania, przenoszenia praw własności intelektualnej, czy też udzielenia licencji.

/ Piszemy regulaminy usług online

Przygotowujemy lub weryfikujemy regulaminy świadczenia usług droga elektroniczną (w tym regulaminy sklepów internetowych), polityki cookies, polityki prywatności.

/ Reprezentujemy w sporach

Pomagamy w sporach dotyczących tworzenia i utrzymania programów, infrastruktury, platform czy aplikacji SaaS. Reprezentujemy zarówno twórców oprogramowania jak i przedsiębiorców, którzy z nich korzystają.

/ Przygotowujemy opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne w zakresie zabezpieczenia interesów twórców, przedsiębiorców rozpoczynających innowacyjne biznesy oraz oceniamy prawne warunki rozpoczęcia określonej działalności.

/ Tworzymy i obsługujemy spółki

Zapewniamy kompleksową obsługę spółek osobowych i kapitałowych – pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę prawną, stworzyć spółkę, rozpocząć działalność i zajmiemy się bieżącym wsparciem oraz wprowadzaniem zmian związanych z rozwojem biznesu

/ Uzyskujemy interpretacje podatkowe

Pomagamy uzyskać interpretacje podatkowe i wspieramy w identyfikowaniu obowiązków podatkowych, w tym dotyczących ulg przysługujących programistom.

/ Wspieramy w negocjacjach

Zapewniamy bieżące wsparcie w negocjacjach, pomagamy ustalać warunki współpracy i przelewać je w treść umów, udzielamy odpowiedzi na pytania klientów i pomagamy w rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń (reklamacji).

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami