Działamy profesjonalnie

Prawo odszkodowawcze

Uzyskujemy odszkodowania lub zadośćuczynienia w całej gamie przypadków. Na podstawie posiadanego doświadczenia i stale aktualizowanej bazy wyroków sądów w podobnych sprawach oszacujemy dla Ciebie kwotę roszczenia oraz poprowadzimy cały proces jej dochodzenia.

Nasze specjalizacje

Prawo odszkodowawcze

Zapewniamy zgłoszenie szkody, negocjacje, a w razie potrzeby, prowadzenie sprawy przed sądem. Każdą sprawą zajmujemy się indywidualnie i z najwyższą starannością – stawiamy na jakość prowadzonych spraw, a nie masowość. O każdym etapie sprawy informujemy na bieżąco, wyjaśniając wszystkie powstałe wątpliwości.

/ Dochodzenie odszkodowania w wypadkach komunikacyjnych

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.

/ Dochodzenie zadośćuczynienia

Dochodzenie zadośćuczynienia za utratę bliskiej osoby.

/ Dobra osobiste

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w razie naruszenia dóbr osobistych.

/ RODO

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

/ Nieuczciwa konkurencja

Dochodzenie odszkodowania w razie czynu nieuczciwej konkurencji (w tym ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa).

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami