Działamy profesjonalnie

Windykacja / spory sądowe

Doskonale rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie dobrych relacji w biznesie i poza nim. Nieterminowe płatności są poważnym problemem, które zaburzają te relacje. Czasem wynikają ze zwykłych pomyłek, a czasem stanowią celowe działanie, nakierowane na próbę uniknięcia zapłaty.

Nasze specjalizacje

Windykacja / spory sądowe

Potrafimy rozróżnić te przypadki i odzyskać Twoje pieniądze. Jeżeli tylko jest to możliwe, działamy w taki sposób, aby utrzymać dobrą więź z Twoim kontrahentem. W pozostałych przypadkach podejmujemy działania, których jedynym celem jest skuteczne doprowadzenie do uiszczenia należności.

/ Odzyskujemy należności

Odzyskujemy pieniądze należne za sprzedaż towarów, usług, z tytułu udzielonych pożyczek, należnych odszkodowań itd.

/ Negocjujemy z dłużnikami

Negocjujemy z dłużnikiem, podejmujemy polubowne próby załatwienia sporu przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji.

/ Prowadzimy postępowania sądowe

Prowadzimy postępowania sądowe o zapłatę.

/ Dochodzimy zapłaty należności

Dochodzimy zapłaty wszelkich przysługujących należności, w tym stosownych odsetek i rekompensat 40, 70 lub 100 euro.

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami