Działamy profesjonalnie

Windykacja / spory sądowe

Doskonale rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie dobrych relacji w biznesie i poza nim. Nieterminowe płatności są poważnym problemem, które zaburzają te relacje. Czasem wynikają ze zwykłych pomyłek, a czasem stanowią celowe działanie, nakierowane na próbę uniknięcia zapłaty.

Nasze specjalizacje

Windykacja / spory sądowe

Potrafimy rozróżnić te przypadki i odzyskać Twoje pieniądze. Jeżeli tylko jest to możliwe, działamy w taki sposób, aby utrzymać dobrą więź z Twoim kontrahentem. W pozostałych przypadkach podejmujemy działania, których jedynym celem jest skuteczne doprowadzenie do uiszczenia należności.

/ Odzyskujemy należności

Odzyskujemy pieniądze należne za sprzedaż towarów, usług, z tytułu udzielonych pożyczek, należnych odszkodowań itd.

/ Negocjujemy z dłużnikami

Negocjujemy z dłużnikiem, podejmujemy polubowne próby załatwienia sporu przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji.

/ Prowadzimy postępowania sądowe

Prowadzimy postępowania sądowe o zapłatę.

/ Dochodzimy zapłaty należności

Dochodzimy zapłaty wszelkich przysługujących należności, w tym stosownych odsetek i rekompensat 40, 70 lub 100 euro.

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami

Użytkowanie plików Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz zmienić ich ustawienia i wyrazić zgodę lub nie na ich zastosowanie. Jest to możliwe za pomocą tego panelu na naszej stronie internetowej, jak również poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat wykorzystania plików cookies, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej Polityki Prywatności.


Niezbędne pliki Cookies

Niezbędne pliki cookies są wykorzystywane w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania niniejszej strony, działania formularzy kontaktowych, zapobiegania błędom i optymalizacji działania strony. Możesz wyłączyć ich stosowanie w swojej przeglądarce internetowej.


Wł. Wył.

Pliki Cookies narzędzi analitycznych

Używamy Google Analytics w celu mierzenia ilości wejść na stronę i aktywności użytkowników. Możesz nie wyrazić zgody na ich stosowanie bezpośrednio w tym panelu lub za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej.


Zapisz i zamknij
C