Działamy profesjonalnie

Prawo autorskie

Wiemy jak ważne dla twórców jest należyte zabezpieczenie ich interesów w obrocie rynkowym i jak skrajnie niekorzystne czy niezrozumiałe mogą być proponowane im umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie. Zapewniamy nie tylko pomoc na etapie opracowywania i negocjacji tych umów, ale również w przypadku jakichkolwiek sporów związanych z dochodzeniem roszczeń

Nasze specjalizacje

Prawo autorskie

Dbamy o to, by cały proces przebiegał przy maksymalnym zabezpieczeniu Twoich praw, ale również przy zapewnieniu Ci wyczerpującej informacji, bieżącym odpowiadaniu na wszystkie Twoje pytania i doradzaniu w wyborze optymalnego rozwiązania.

/ Negocjujemy umowy

Opracowujemy lub weryfikujemy i negocjujemy umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie praw autorskich.

/ Reprezentujemy w sporach

Reprezentujemy w sporach związanych z naruszeniem prawa autorskiego.

/ Sporządzamy opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszeń prawa autorskiego.

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami