Warto wiedzieć

Blog

Wiemy, że specjalistyczne wiadomości nie są łatwo dostępne. Chcemy aby ludzie z branży IT byli świadomi tego, w jakim otoczeniu prawnym się poruszają. Dlatego dzielimy się wiedzą.

Prawa autorskie w umowie z programistą

Prawa autorskie w umowie z programistą

9 lutego 2021

Kiedy jesteś nabywcą oprogramowania, prawdopodobnie interesuje Cię to, jak uregulować prawa autorskie w umowie z programistą. Z drugiej strony, temat ten jest też ważny dla twórcy oprogramowania, który dba o swoje interesy i chce mieć kontrolę nad korzystaniem przez nabywcę z programu w określony sposób.

Ten wpis dotyczy majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. W programie komputerowym mamy też również inne elementy, takie jak grafiki, elementy wizualne, rozwiązania w zakresie user experience, interfejs czy elementy dźwiękowe. O tych elementach dzisiaj nie mówimy, ale mogą to być również utwory, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego. 

Jeśli wolisz słuchać/oglądać, zamiast czytania wpisu, obejrzyj mój film:

Kiedy regulować prawa autorskie w umowie z programistą?

Odpowiedź: jeśli zamawiany przez nas program jest utworem, czyli posiada indywidualne, wyróżniające go cechy, wynikające z jakiegoś działania o charakterze twórczym.  

Samo przepisanie fragmentu kodu z portalu z gotowymi rozwiązaniami (np. github) nie sprawi, że stworzymy program komputerowy podlegający ochronie.

Prawa autorskie w umowie z zamawiającym program

Jeśli to Ty tworzysz program komputerowy, zazwyczaj masz też prawa do tego utworu. Kiedy nie masz takich praw? Jeśli jesteś pracownikiem (osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę), który w ramach swoich obowiązków tworzy utwór dla pracodawcy.

Skoro jesteś twórcą programu i przysługują Ci do niego prawa, to nawet jeśli sprzedasz ten program komuś, ale w umowie sprzedaży nie uregulujecie przeniesienia praw autorskich majątkowych, to prawa zostają przy Tobie.   

Wielu nabywców jest jednak zainteresowanych nabyciem tych praw, z różnych przyczyn głównie w przypadkach gdy: 

  • tworzysz dla nich oprogramowanie na ich zlecenie, według ich specyfikacji,
  • tworzysz coś jako podwykonawca np. na podstawie umowy zlecenia dla głównego wykonawcy.

W takich właśnie wypadkach dla skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych jest konieczna umowa i to umowa na piśmie. Umowa ustna będzie nieważna.

Co powinna zawierać umowa?

Kluczowe jest wskazanie tzw. pól eksploatacji, czyli sposobów, w jakie nabywca może korzystać z nabytych praw.  

To bardzo ważne, ponieważ jeśli przeniesiemy na nabywcę prawo dalszej sprzedaży programu to nie będzie to równoznaczne np. z publikowaniem go w Internecie za darmo nieograniczonej liczbie osób.

Standardowe pola eksploatacji, przewidziane w ustawie o prawie autorskim dotyczą prawa do:

  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 
  • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Przeniesienie praw autorskich oznacza, że twórca (albo inna osoba, której te prawa przysługiwały) sprzedał te prawa czy darował je i już nie może już nimi rozporządzać, przynajmniej na tych polach eksploatacji. 

Co jeszcze powinna zawierać umowa z programistą? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie w umowie z programistą – licencja

Licencje są zazwyczaj standardem jeśli chodzi o korzystanie z programów komputerowych. Czym to się różnią od przeniesienia praw autorskich? Twórca nie przenosi praw autorskich na kogoś innego, a jedynie umożliwia komuś korzystanie z nich na określonych polach eksploatacji.

Możemy wyróżnić różne rodzaje licencji,  z czego najważniejszy podział to na:

  • licencje niewyłączne, w których udzielający licencji może zezwolić na korzystanie z utworu wielu osobom równocześnie.
  • licencje wyłączne, rzadko spotykane w świeci IT.

Jeśli temat Cię zainteresował, więcej przeczytasz tutaj.

Jeżeli masz problem z przygotowaniem odpowiedniej umowy lub chciałbyś sprawdzić jej postanowienia, albo masz po prostu jakieś pytania, nie wahaj się z nami skontaktować. Możesz napisać do nas wiadomość na kontakt@bytelaw.pl albo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj proszę, że treści przedstawione w filmie lub artykule/notatce nie stanowią porady ani opinii prawnej, a wyłącznie subiektywną opinię autora na temat prezentowanych treści.