Warto wiedzieć

Blog

Wiemy, że specjalistyczne wiadomości nie są łatwo dostępne. Chcemy aby ludzie z branży IT byli świadomi tego, w jakim otoczeniu prawnym się poruszają. Dlatego dzielimy się wiedzą.

Umowa z programistą – 10 wskazówek

Umowa z programistą – 10 wskazówek

8 lutego 2021

W tym wpisie staram się opowiedzieć, jakie elementy powinna zawierać dobra umowa z programistą i na co uważać przy jej zawieraniu. Jeśli od czytania wolisz oglądanie, zachęcam Cię do włączenia filmiku:

1. Umowa z programistą – umowa o pracę, zlecenia czy o dzieło?

Zdecyduj, czy chcesz zatrudnić programistę na podstawie umowy o pracę czy innej umowy. Jeżeli programista prowadzi działalność gospodarczą, rozważcie zawarcie umowy o współpracy (popularnie nazywanej kontraktem b2b). Pamiętaj, że sama nazwa umowy to nie wszystko – PIP, ZUS czy US mogą uznać, że Wasza relacja tak naprawdę nosi cechy stosunku pracy.

Umowa z programistą powinna regulować Wasze relacje nie tylko „na papierze”, ale powinniście jej przestrzegać w rzeczywistości 🙂

2. Poufność

Zawierając umowy, musimy zadbać o zabezpieczenie naszych informacji poufnych. Umowa z programistą powinna określać m.in., co uważamy za informacje poufne, przez jaki okres programista musi zachować je w tajemnicy oraz jakie są sankcje za naruszenie tego obowiązku (np. kary umowne).

Więcej o umowie NDA możesz przeczytać tutaj oraz tutaj lub obejrzeć tutaj.

3. Zasady rozliczenia

Kluczowe dla dobrej współpracy jest określenie zasad rozliczania się przez strony. Umowa z progrmiastą powinna regulować:

  • w jaki sposób programista przekazuje efekty swoich prac oraz
  • w jaki sposób oceniasz prawidłowość prac i płacisz za te prace.

Warto wskazać, że będziecie się rozliczać na podstawie faktury (we współpracy b2b), a także w jakim terminie to nastąpi.

4. Prawa autorskie majątkowe

Musimy rozróżnić dwie najpopularniejsze opcje:

  • Umowa o pracę: autorskie prawa majątkowe do oprogramowania komputerowego wytworzonego przez pracownika przechodzą na pracodawcę.
  • Umowa b2b: bez wyraźnej regulacji w umowie zawartej na piśmie pod rygorem nieważności, autorskie prawa majątkowe nie zostaną skutecznie przeniesione.

W obu przypadkach zalecamy uregulowanie wyraźnie kwestii przeniesienia autorskich praw majątkowych. Alternatywą jest udzielenie licencji wyłącznej lub niewyłącznej.

5. Umowa z programistą a ochrona danych osobowych

Jeśli programista będzie miał dostęp do przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych, powinieneś mieć prawną podstawę do ich udostępnienia.

Czasem w umowie nie musisz szczegółowo regulować zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jeśli programista pozostaje pod Twoją kontrolą, wówczas wystarczające może okazać się upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Jeśli jednak programista pracuje poza Twoją organizacją, rozważ powierzenie przetwarzania danych osobowych programiście jako procesorowi, zgodnie z art. 28 RODO.

Pamiętaj też o obowiązku informacyjnym z art. 13 RODO 🙂

6. Zakaz konkurencji

Możecie umówić się, że programista nie będzie prowadził względem Ciebie działalności konkurencyjnej. Musicie to jednak precyzyjnie uregulować, a przede wszystkim wyjaśnić, czym jest „działalność konkurencyjna”.

7. Terminy

Warto od samego początku ustalić, czy terminy wykonywania poszczególnych działań będziecie ustalali wspólnie, czy też prawo do określenia czasu realizacji zadania spoczywa po stronie zleceniodawcy/zamawiającego.

8. Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Umowa z programistą powinna przewidywać „czarne scenariusze”. Czasem jedna ze stron nie wykonuje należycie umowy, np. nie przetrzega określonych w niej terminów. W takim wypadku dobrze jest przewidzieć i napisać, jakie sankcje za to grożą. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastrzeganie kar umownych bądź prawa do natychmiastowego rozwiązania umowy.

9. Określenie, na jaki czas zostaje zawarta umowa z programistą

Umowę b2b zazwyczaj zawiera się na:

  • czas określony (w takim wypadku należy określić, do kiedy umowa zostaje zawarta lub przez jaki czas obowiązuje),
  • czas nieokreślony,
  • inny sposób (np. czas nieokreślony, ale można ją rozwiązać najwcześniej po upływie X miesięcy).

Warto określić również terminy wypowiedzenia.

10. Co po rozwiązaniu umowy?

Każda współpraca kiedyś się skończy, dlatego ustalmy, co w takiej sytuacji stanie się z danymi lub sprzętem, jakie otrzymał od nas programista. Możemy zobowiązać go do ich zwrotu lub zniszczenia w określonym terminie, wskazując także sankcję w razie naruszenia tych obowiązków.

Bonus

Nie zapominamy o uregulowaniu kwestii bezpieczeństwa. O tym, jak ważne jest bezpieczne przetwarzanie danych osobowych świadczą kary nakładane przez Prezesa UODO w razie naruszenia ochrony danych.

Gdybyś miał więcej pytań, nie wahaj się z nami skontaktować. Możesz napisać do nas wiadomość na kontakt@bytelaw.pl albo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj proszę, że treści przedstawione w filmie lub artykule/notatce nie stanowią porady ani opinii prawnej, a wyłącznie subiektywną opinię autora na temat prezentowanych treści.