Warto wiedzieć

Blog

Wiemy, że specjalistyczne wiadomości nie są łatwo dostępne. Chcemy aby ludzie z branży IT byli świadomi tego, w jakim otoczeniu prawnym się poruszają. Dlatego dzielimy się wiedzą.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

2 października 2020

Sąd doręczył Ci nakaz zapłaty i zastanawiasz się, jak się od niego odwołać? W tym filmie opowiadam krótko o tym, w jaki sposób przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty (lub zarzuty). Mówię też, na co położyć szczególny nacisk podczas opracowywania tych pism.

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty (ew. zarzutów od nakazu zapłaty) jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie zgadzasz się z nakazem zapłaty. Będą to więc sytuacje, kiedy nakaz zapłaty jest całkowicie bezpodstawny (bo np. nigdy nie zaciągałeś zobowiązania u powoda albo jest ono przedawnione). Będą to też przypadki, gdy kwota wskazana w nakazie jest nieprawidłowa (zbyt wysoka).

Kiedy należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, a kiedy zarzuty od nakazu zapłaty? Odpowiedź jest prosta: należy sprawdzić, w jakim postępowaniu został wydany nakaz zapłaty. Jeśli w upominawczym, wówczas składamy sprzeciw. Jeśli w nakazowym, należy złożyć zarzuty. Informacja o tym, czy złożyć sprzeciw, czy zarzuty, znajdzie się w pouczeniu otrzymanym z sądu.

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej, w sprzeciwie lub zarzutach powinieneś wskazać, dlaczego nie zgadzasz się z treścią nakazu zapłaty. Konieczne jest również zachowanie szczegółowych wymogów (wskazanie m.in. stron, sygnatury sprawy). Należy również podać dowody (może to być prawie wszystko – dokumenty, świadkowie, zdjęcia itd.).

Co się dzieje po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty (zarzutów od nakazu zapłaty)? Co do zasady postępowanie cywilne toczy się wtedy na zwykłych zasadach. Sąd może wyznaczyć rozprawę i przeprowadzić na niej postępowanie dowodowe (sprawdzić, co wynika z dowodów).

W trakcie postępowania można zawrzeć ugodę. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Decyduje w nim, czy musisz zapłacić powodowi, a jeśli tak, to jaką kwotę.